Eksportkonferansen 2019: Hvordan skal vi tette eksportgapet?

Norge har eksportbedrifter i verdensklasse. Likevel taper vi eksportandeler. – Hvorfor er det slik, og hvordan kan vi snu trenden?

1