GIEK gir statlige garantier for å fremme norsk eksport, og flere av garantiene passer godt for små og mellomstore bedrifter.

1