Hva er GIEK?

GIEK er en statlig finansinstitusjon som jobber for å sikre finansiering og eksportkontrakter til norske bedrifter innenfor alle næringer. GIEK tilbyr også tilpassede løsninger for kraftintensiv industri og verft i Norge.

1