Arve Bakke

1
Styremedlem

Født i 1952. Styremedlem i GIEK siden august 2009. Leder av Fellesforbundet fra 2007-2015. Ansatt i Fellesforbundet og tidligere Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund siden 1984, før det ved verftet Ulstein-Hatlø i ti år. Leder av Møre og Romsdal Arbeiderparti i 12 år. Statssekretær i Administrasjons- og planleggingsdepartementet 1996-1997.