Karriere

Vil du bidra til å fremme norsk eksport?

GIEKs samfunnsoppdrag er å stille bankgarantier og andre garantier i forbindelse med norsk eksport og investeringer,  og som bidrar til sysselsetting og verdiskapning.

GIEK tilbyr spennende oppgaver for deg som ønsker å jobbe i en virksomhet i brytningen mellom vårt samfunnsoppdrag og kommersiell forretningsutvikling.  Vi tilbyr interessante faglige utfordringer, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige vilkår, samt et internasjonalt miljø.

GIEK holder til i moderne lokaler på Aker Brygge i Oslo. Vi er 94 ansatte med stor bredde i yrkeserfaring, bakgrunn og en god kjønnsfordeling (48% kvinner og 52% menn).  I GIEKs ledergruppe er 5 av 6 medlemmer kvinner. 

- GIEK rekrutterer fra mange ulike bransjer og stillinger og vi er stadig på jakt etter kloke hoder med høy faglig kompetanse og integritet, sier Anne May Risung, HR sjef i GIEK. 

GIEKs verdier

Engasjerte

Vi vil være proaktive imøtekommende og tilgjengelige overforvåre kunder og eksterne omgivelser. Vi lytter til andre og møter dem med respekt.

Kompetente
Vår arbeid bygger på høy faglig kompetanse, og skal preges av høy kvalitet. GIEKs medarbeider skal være kompetente og oppdaterte.
 

Tydelige
Ved å være tydelig oppnår vi at eksportører, kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss som forutsigbare og påregnelige.
 

Ledige stillinger

Advokat/jurist - bank og finans
Seniorrådgiver Bærekraft

 

Vi tilbyr

GIEK er en attraktiv arbeidsplass og har et godt, sosialt arbeidsmiljø. Vi tar ansvar for våre medarbeidere og tilbyr konkurransedyktige betingelser, både når det gjelder lønn, utviklingsmuligheter og andre goder. GIEK er en IA-bedrift med flere tilbud til våre ansatte som skal bidra til et lavt sykefravær.  

Som nyansatt i GIEK vil du få grundig innføring i hvordan vi jobber. Målet vårt er å gi nye kollegaer en forståelse for våre aktiviteter og verdier så raskt og effektivt som mulig. Du vil også få en fadder som følger deg gjennom den første perioden som nyansatt.

GIEK er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og kravet til IT-sikkerhet har høy prioritet.

GIEKs IT-avdeling har i flere år tilrettelagt for to læringsplasser. Lærlingene utfører varierte oppgaver og bidrar til at våre ansatte til enhver tid får god veiledning gjennom vårt  interne IT-supportsenter.  Lærlingene blir fulgt opp av Roar Soløst, IT-seniorrådgiver og sertifisert fagansvarlig sensor.

Etter to års praksis som lærlig hos GIEK mottar man fagbrev, som åpner opp for videre ingeniørstudier og videre IT-utdanning. 

 

GIEK tilbyr garanter til alle bransjer og må hele tiden ha oppdaterte og kunnskapsrike ansatte innen våre fagmiljøer. Vi søker derfor kollegaer som er opptatt av sin egen kompetanse og faglige utvikling.

Vårt kontor ligger sentralt på Aker Brygge og har god beliggenhet i forhold til offentlige kommunikasjonsmidler. Våre ansatte har tilgang til sykkelparkering og dusjfasiliteter.  Vi har 5 p-plasser tilgjengelig for våre ansatte ved spesielle behov.