Miljøvurdering

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

GIEK har en omfattende due diligence-prosedyre. Alle transaksjoner blir klassifisert basert på informasjon innhentet i risikovurderingen. Risikoen deles inn i tre nivåer: A, B og C, der A er høyeste grad av risiko eller negative effekt. Miljømessige og sosiale konsekvensutredninger må offentliggjøres i prosjekter som klassifiseres A (ESIA - Environmental and Social Impact Assessment) i henhold til IFCs standarder.  GIEK vil også foreta en befaring, og tilknyttede anlegg vil også bli evaluert.

For B-klassifiserte prosjekter krever GIEK tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan miljømessig og sosial påvirkning indentifiseres og håndteres. For C-klassifiserte prosjekter kreves det kun identifikasjon av risikoen. Alle prosjekter skal uavhengig av klassifisering følge nasjonale lover og relevante internasjonale konvensjoner som landene er forpliktet til.

Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. Vi ber at innsigelser eller klager sendes til: stakeholder.feedback@giek.no

A og B prosjekter

A and B prosjekter under vurdering

Ingen under vurdering

 

A og B prosjekter som er ferdig behandlet / utstedt garantier

1. NACAOME II Agua Fria solkraftprosjekt, Honduras:

2. 25 MW gasskraftverk, Myanmar:

3. ViQA - Elvekraftverk, Kosovo:

4. Belwind II, offshore vindpark Belgia:

5. Thorsild Metallurgical Grade Silicon Plant, Helguvik, Island (kategori A):

6. Abul Khair Group - kraftverk basert på gass, Bangladesh (kategori B):

7. Lingo Tech Florida (category B):