Kredittforsikring for eksportører

Sikring av eksportøren mot tap ved kortsiktig kredittsalg til utlandet (under 2 års nedbetaling). Polisen kan dekke alt salg (porteføljeforsikring) eller enkeltsalg (single risk). Både politisk og kommersiell risiko kan dekkes.
Obs! Selskapet GIEK Kredittforsikring må ikke forveksles med etaten GIEK. De har felles historie men er to adskilte organisasjoner.