Internasjonaliseringsgaranti

GIEK kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport.

Långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge passer for langsiktige investeringer innen alle typer næringer.

  • Bedrifter kan få langsiktig finansiering fra bank til investeringer av eksportrelatert produksjonskapasitet i Norge.
  • Banker kan, med garanti for en del av et lån, strekke seg lenger ovenfor sine kunder. 

Hvem kan søke?

Det er banken som skal søke om garantien fra GIEK.

Når skal man søke?

Det er viktig at banken har gjort en evaluering og er positivt innstilt.

Hvilke investeringer kan finansieres?

GIEK garanterer for lån som gis til investeringer anleggsmidler i Norge. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien, slik at prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor. 

Vilkår

Det vil være et krav at investeringene skal utløse eksport, ved at investeringen skal føre til omsetning som direkte eller indirekte er eksportrelatert. Minimum 50 prosent av den resulterende omsetningen skal være fra eksport.

Garantien gis på markedsmessige vilkår, og GIEK deler risikoen med bank på like vilkår.

  • Maksimal løpetid er normalt inntil 8,5 år, men varierer med sektor.
  • Normalt vil GIEK kunne dekke 50 prosent av bankens risiko.

Standardvilkår for garanti fra GIEK

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

 

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster garantien?

GIEK krever premie for garantien, som er lik bankens risikopremie og på like vilkår. I enkelte typer finansiering tilkommer også andre kostnader.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for Internasjonaliseringsgaranti

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.

Internasjonaliseringsgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.