Havyard designar serviceskip for vindmøller

GIEK har utferda ein kontraktsgaranti til Havyard Design & Solutions for ein design- og utstyrspakke til eit serviceskip til vindmøller (Havyard 831 SOV) som skal byggast for danske Esvagt ved Cemre Marin Endustri i TyrkiaGIEK sitt maksimale garantiansvar i saka er 43,1 millionar kroner. GIEK har tidlegare gjevetilsvarande garantiar til både Esvagt og Havyard Design & Solutions.

Les meir om kontraktsgaranti her.